Πιστοποιητικό μη πτωχεύσεως

Εκδίδεται από την Γραμματεία του Πρωτοδικείου { τμήμα πτωχεύσεων} . Η αίτηση κατατίθεται στο κτίριο 11 του Πρωτοδικείου Αθηνών { Κτίριο Παλαιάς Σχολής Ευελπίδων } , αν υπάγεστε στην αρμοδιότητα της εν λόγω Πρωτοδικείου Αθηνών λόγω γέννησης ή κατοικίας.