Πιστοποιητικό μη θέσεως σας σε δικαστική εκκαθαριση

Αφορά τους επιχειρηματίες
Εκδίδεται απο την Γραμματεία του Πρωτοδικείου . Η αίτηση κατατίθεται στο κτίριο 13 του Πρωτοδικείου Αθηνών { Κτίριο Παλαιάς Σχολής Ευελπίδων } στον α’ όροφο , άν υπάγεστε στην αρμοδιότητα της εν λόγω Εισαγγελίας Αθηνών λόγω γέννησης ή κατοικίας.
Εκδίδεται για να αποδείξετε ότι δεν είστε περιορισμένα ή εντελώς μη ικανός για δικαιοπραξία .