Πιστοποιητικό μη ασκήσεως σε βάρος σας αιτήσεως πτωχεύσεως

Εκδίδεται από την Γραμματεία του Πρωτοδικείου { τμήμα πτωχεύσεων} . Η αίτηση κατατίθεται στο κτίριο 2 του Πρωτοδικείου Αθηνών { Κτίριο Παλαιάς Σχολής Ευελπίδων } β’ όροφος , αν υπάγεστε στην αρμοδιότητα του εν λόγω Πρωτοδικείου Αθηνών λόγω γέννησης ή κατοικίας.